→ Anunț înscrieri grădiniță


→ Școala Gimnazială Coșna - raport Săptămâna verde


→ Anunț înscriere clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025


→ EVALUARE PSIHOSOMATICĂ 2023 -2024


Școala Gimnazială Coșna

Școala Gimnazială Coșna este una dintre școlile modernizate ale județului Suceava și a rămas singura școală din comuna Coșna. Școala are ca structură și Grădiniţa cu Program Normal Coşna.

La 15 septembrie 2007 a fost dat în folosinţă un CDI iar în anul 2008 laboratorul de informatică, ce funcţionează şi ca sală de clasă. În urma investițiilor făcute de Primăria Coșna și Consiliul Local Coșna în ultimii trei ani, școala are un aspect modern şi este dotată cu grupuri sanitare, centrală termică, boiler electric, mobilier adecvat, fiind asigurat astfel confortul necesar desfășurării procesului instructiv educativ în condiții optime.

Cadrele didactice de la şcoala noastră sunt în marea majoritate calificate, bine pregătite, de o înaltă ţinută morală, cu preocupări deosebite privind perfecţionarea şi realizarea unui învăţământ de calitate. Acest lucru se oglindeşte în rezultatele obţinute de elevi de-a lungul timpului la examenele naţionale dar şi la olimpiadele şi concursurile şcolare.

În şcoală domneşte un climat cald, de muncă şi satisfacţia lucrului bine făcut, de colaborare şi pace. Frecvenţa şi disciplina elevilor sunt foarte bune, nu se înregistrează abandon şcolar. Există o foarte bună colaborare între şcoală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, autorităţile locale, Biserică, alte instituţii.

Dintre obiectivele cele mai importante vizate amintim: înfiinţarea, în colaborare cu Primăria Coşna şi ONG-uri locale a unui Centru de plasament, în vederea sporirii populaţiei şcolare şi a unei grădinite cu program prelungit, pentru atragerea elevilor înscrişi la această formă de învăţământ în localitatea Vatra Dornei, ţinând cont că există localuri de şcoli care şi-au încetat activitatea şi sunt în stare foarte bună.

O altă prioritate este accesarea de fonduri nerambursabile prin proiecte europene dar şi participarea la proiectele de tip Erasmus +. Anul acesta baza materială a şcolii va fi îmbogăţită cu un spaţiu de joacă şi recreere iar pentru anul următor urmărim, în limita fondurilor, construcţia unei săli de sport, a unui laborator de ştiinţe ale naturii dar şi dotarea cu material didactic modern.

La Şcoala Gimnazială Coşna şi la nivelul întregii comune se fac eforturi deosebite pentru pregătirea temeinică a tinerei generaţii, astfel încât aceasta, deşi puţin numeroasă, să reprezinte cu succes localitatea, să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea comunităţii coşnene.

Misiunea şcolii

Şcoala noastră asigură egalitatea şanselor tuturor membrilor comunităţii şi pregăteşte forţa de muncă a tinerilor printro calitate a educaţiei la standarde europene, promovând valorile morale, tradiţionale şi universale.


PERSONAL VACCINAT
• Rata de vaccinare a personalului de la Școala Gimnazială Coșna este de 31,25% (5 persoane vaccinate).
• Rata de vaccinare a personalului de la GPN Coșna este de 33,33% (1 persoană vaccinată).